Saturday, July 26, 2008

AIR MINUMAN RINGAN

Pengumuman untuk semua, sebenarnya, air kickapoo yang kita selalu beli dan minum itu berasal daripada SYARIKAT ARAK ! nama syarikat itu adalah Monarch Baverage. Untuk bukti lebih lanjut, layari:
http://www.monarch-beverage.com/home.htm
http://www.kickapoojoy.com/history.html

No comments: